#Epifaniya

Qaqa, sür Aya

Etiraf edim ki, ekvatorun uzunluğunu unutmuşdum. Sən demə, 40 min km-dən azacıq çox imiş. Deyirəm, bəlkə yer kürəsi ətrafında avtomobil ilə bir dövrə vuraq? Çoxdankı arzumdur. Ən a...